Признање је у форми четири коверте урађене у теракоти, од којих је прва адресирана на име добитника признања
(рад уметника др Војислава Клачара)

Трофеј је обликован као свежањ од четири писма, и представља четири писма које је Хилда Дајч послала из логора на Старом сајмишту. У исто време, писма представљају речи свих других који су убијени заједно са Хилдом Дајч, и милиона осталих жртава Холокауста, упућене нама, у данашње време. Речи које нам остају као залог да се жртве никада не смеју заборавити, и да је на нама одговорност да се Холокауст никада више не понови.

ПРИЗНАЊЕ ”СЕЋАЊЕ НА ХИЛДУ ДАЈЧ”

Организација и правила

Удружење „Сећање на Хилду Дајч“, 5. март 2022.

Категорије

Признање „Сећање на Хилду Дајч“ је годишње признање које се додељује сваке године, једном годишње. Признање се додељује у две категорије: Омладинско признање за грађанску одговорност и друштвену свест, и Признање за изузетан допринос култури сећања.

1. ОМЛАДИНСКО ПРИЗНАЊЕ ”СЕЋАЊЕ НА ХИЛДУ ДАЈЧ”
ЗА ИСКАЗАНУ ГРАЂАНСКУ ОДГОВОРНОСТ И ДРУШТВЕНУ СВЕСТ

Под ”млади” или ”омладина” подразумевамо особе до 30 година старости. Добитник омладинског признања може бити појединац, група или организација из Републике Србије. Признање се додељује за исказану посебну личну и грађанску одговорност, друштвену свест, посвећеност, солидарност и хуманост, идентификацију проблема и покретање акције, посебно у својим локалним заједницама.

Признање за младе ће посебно тежити да промовише:

 • суочавање са друштвеним изазовима које представљају ксенофобија, расизам, дискриминација и нетолеранција;
 • неговање активног грађанства, плурализма и конструктивне критичке дискусије која води ка проналажењу решења за превазилажење изазова и проблема у локалним заједницама;
 • вођење сопственим примером, иницирање акције и ангажовање других у активностима које имају за циљ подршку рањивим групама у локалним заједницама;

2. ПРИЗНАЊЕ ”СЕЋАЊЕ НА ХИЛДУ ДАЈЧ”
ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС КУЛТУРИ СЕЋАЊА

Признање за изузетан допринос у култури сећања намењено је појединцима, групама, организацијама или институцијама из Републике Србије, или из других земаља, која су дала значајан допринос неговању, унапређењу и јачању културе сећања на Холокауст у Републици Србији.

Признање у овој категорији посебно ће тежити да:

 • подстакне унапређење образовања о Холокаусту у формалном и неформалном образовању у Републици Србији по највишим међународним стандардима какве даје Међународна алијанса за сећање на Холокауст ИХРА, Унеско и Повеља Савета Европе о образовању за демократско грађанство и људска права;
 • промовише програме и активности у образовању и сећању на Холокауст који доприносе супротстављању антисемитизму и антициганизму;
 • подржи борбу против порицања, искривљавања, манипулације, тривијализације и политизације Холокауста;
 • да промовише идентификацију и чување података о Холокаусту и њихово коришћење за истраживање и образовање у Србији и на међународном нивоу;
 • унапреди високо образовање и научно истраживање Холокауста;
 • промовише смислену културу сећања, која се бави прошлошћу на начин који промовише демократију, грађанска и људска права, плурализам и критичко мишљење, док се супротставља национализму, говору мржње, нетолеранцији и дискриминацији;

Удружење „Сећање на Хилду Дајч“

Удружење „Сећање на Хилду Дајч“ (рег. бр. 28334630, ПИБ 112829420) је регистровано као независна непрофитна невладина организација по законима и прописима Републике Србије. Статут описује мисију и регулише рад организције. Удружење има Скупштину, Управни одбор, једног председника и два потпредседника.

Председник удружења је Мишко Станишић. Два потпредседника су проф. др Марко Шуица и Невена Бајалица.

Признање Сећање на Хилду Дајч је активност коју води Удружење.

Удружење стоји иза идеје и укупне организације, промоције и одрживости признања ”Сећање на Хилду Дајч”. Удружење је дужно и одговорно да Признање остане верно својој мисији и визији, и вредностима које заступа.

Удружење организује процес и формира тела задужена за реализацију признања ”Сећање на Хилду Дајч”.

Унутрашња организација признања ”Сећање на Хилду Дајч”

Признање ”Сећање на Хилду Дајч” је посебна активност Удружења. Организована је као годишњи пројекат са посебном унутрашњом организацијом и структуром.

Признање има перманентни Управни одбор и Жири који се бира сваке године. У процесу учествују и млади.

Организација Управног одбора признања ”Сећање на Хилду Дајч”

Главно тело задужено за практичну реализацију Признања је Управни одбор.

Управни одбор Признања се састоји се од 8-12 сталних пуноправних чланова. Листа чланова Управног одбора је јавна и доступна је овде.

Чланом Управног одбора Признања ”Сећање на Хилду Дајч” се постаје тако што Управни одбор Удружења позива запажене релевантне личности, стручњаке, активисте и актере да се као пуноправни чланови придруже Управном одбору Признања.

Једно место у Управном одбору резервисано је за лице које за пуноправног члана предлаже Савез јеврејских општина Србије.

Управни одбор Признања ”Сећање на Хилду Дајч” има једног председника. Председник представља Управни одбор.

Управни одбор доноси одлуке простом већином гласова када на састанку учествује најмање једна половина пуноправних чланова.

Управни одбор Признања ”Сећање на Хилду Дајч” може позивати друге релевантне институције, организације и појединце из Републике Србије или других земаља да допринесу раду Управног одбора као стручни саветници или да учествују као посматрачи.

Задаци Управног одбора Признања ”Сећање на Хилду Дајч”

Основни задаци Управног одбора су:

 • Објављивање јавног позива за предлагање кандидата у две категорије Признања;
 • Прикупљање предлога и анализа предложених кандидата;
 • Одабир три коначна кандидата по категорији (три кандидата за Омладинско признање и три за Признање за изузетан допринос култури сећања);
 • Предлагање, избор и формирање Жирија;
 • Представљање информација о кандидатима Жирију као и мотивација избора финалних кандидата;
 • Провера да Жири ради у складу са раније описаним принципима, вредностима и задатим правилима;
 • Примање, одобравање и објављивање гласова Жирија;
 • Промовисање и организовање церемоније доделе Признања;

Жири

Особа може бити члан жирија ако прихвати принципе, вредности и правила Признања ”Сећање на Хилду Дајч”.

Члан Жирија може бити српски или страни држављанин.

Право да буду пуноправни чланови Жирија имају и чланови Управног одбора Признања ”Сећање на Хилду Дајч”.

Пожељно је да су чланови Жирија јавне личности и особе које могу допринети додатној пажњи јавности или на други начин допринету квалитету и промоцији Признања.

Жири предаје укупно пет гласова.

Жири се састоји од следећих чланова:

 • члан 1 је председник Управног одбора Признања ”Сећање на Хилду Дајч”;
 • члан 2 је добитник прошлогодишњег признања ”Сећање на Хилду Дајч” за дорпинос култури сећања;
 • члан 3 добитник прошлогодишњег омладинског признања ”Сећање на Хилду Дајч”;
 • члан 4 по позиву (мења се сваке године);
 • члан 5 по позиву (мења се сваке године);

Сваке године, комплетан жири треба да се конституише најкасније до 15. марта.

Након конституисања, жири ће проучити предложене кандидатуре и донети одлуку до 30. априла. Ово укључује и гласање младих.

Сви чланова жирија гласају за обе категорије признање.

Одлука се доноси простом већином – победник је кандидат са више гласова од осталих;

Председник Управног одбора Признања ”Сећање на Хилду Дајч” који је уједно члан Жирија прикупља гласове и представља резултате Управном одбору Признања ”Сећање на Хилду Дајч”;

Жири објављује резултате на посебној свечаности када се додељује признање.

Након доделе Признања Жири је завршио са радом и распуштен је.

Глас младих

Глас младих ће бити резултат посебног пројекта са фокусом на младе или будуће наставнике у образовању о Холокаусту.

Пројекат се спроводи са циљем да се млади кроз упознавање са тематиком културе сећања лично ангажују, да се развија културу дијалога, плурализам, стимулише критичко мишљење и развијају демократске компетнције.На крају процеса учесници пројекта учествоваће у гласању за омладинско признање ”Сећање на Хилду Дајч”, чиме дају ”Глас младих” једном од кандидата. Одлука се доноси простом већином – победник је кандидат са више гласова од осталих.

Пројекат са младима се може реализовати на локалном, националном или међународном плану.

Свечана додела Признања

10. маја 1942. године у камиону покретној гасној комори Душегупки убијена је последња група јеврејских заточеника Јеврејског логора на Старом сајмишту. Тиме је Холокауст окончан на делу територије данашње Србије који је за време рата био под директном војном управом немачких окупационих власти. Одлуком Скупштине града Београда, 10. мај је проглашен Даном сећања на жртве Холокауста у Београду.

Свечана додела признања биће сваке године обављена у прву недељу пре 10. маја.
(У случају да је ова недеља 9. мај, Дан победе или Ускрс, церемонија доделе признање ће се одржати неког другог дана. У том случају, Управни одбор Признања ”Сећање на Хилду Дајч“ одлучује о алтернативном датуму.)

Свечана додела признања одржаваће се у Београду. Догађај је јаван.

На церемонију ће бити позивани представници Владе, градске управе Града Београда, страних амбасада, јеврејске заједнице, ромске заједнице, други уважени гости, као и медији и штампа.

Добитницима ће бити уручени сертификат и симболично признање (трофеј).

Ако је Глас младих (глас међународних студената) припао кандидату који није освојио признање, овом кандидату ће бити уручена посебна повеља ”Глас младих”.

Форма трофеја

Трофеј је дизајнирао др Војислав Клачар, визуелни уметник, професор Факултета савремених уметности у Београду и председник Удружења ликовних уметника Србије УЛУС.

Трофеј је обликован као свежањ од четири писма, и представља четири писма које је Хилда Дајч послала из логора на Старом сајмишту. У исто време, писма представљају речи свих других који су убијени заједно са Хилдом Дајч, и милиона осталих жртава Холокауста, упућене нама, у данашње време. Речи које нам остају као залог да се жртве никада не смеју заборавити, и да је на нама одговорност да се Холокауст никада више не понови.

Процес:

8. дец:
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ

8. дец 2022 – 15. апр:
ПРЕДЛОЗИ КАНДИДАТА СЕ ПРИКУПЉАЈУ

15. март:
ОБЈАВЉЕН САСТАВ ЖИРИЈА

15. апр:
ЗАКЉУЧЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА

15 – 30. апр:
ЖИРИ РАЗМАТРА ПРЕДЛОГЕ

01. мај:
ЖИРИ ДОНОСИ ОДЛУКУ

Недеља пре 10. маја:
СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА